Nyfiken på dig själv?

Testet tar ca 30 min och är det mest exakta och pålitligaste personlighetstestet online.

Så funkar det:

Svara varje fråga utifrån hur du känner JUST NU. Dröj inte kvar alltför länge vid en fråga, testets tillförlitligthet beror på hur sanningsenlig du är i dina svar. Varje fråga kan besvaras på ett av tre sätt, genom att du markerar en av rutorna vid varje fråga: ( + ) Betyder till större delen ja eller avgjort ja. ( k ) Betyder kanske eller osäker, varken absolut ja eller nej. ( - ) Betyder till större delen nej eller avgjort nej.